.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๓-๑๒-๒๕๖๔ กิจกรรม Merry Christmas "Tis the season to be jolly"

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  23/12/2564Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Merry Christmas "Tis the season to be jolly" ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของต่างประเทศ ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร ๒  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1710287309167629/