.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๕-๑๒-๒๕๖๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  15/12/2564Lights

    รายละเอียด


๑๕-๑๒-๒๕๖๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นางวัชราพร ฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาพร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาววาสนา สายพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะครูและบุคลากร ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ๔ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1704796063050087/