.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  วันที่ระลึกเจ้าดารารัศมีฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  09/12/2564Lights

    รายละเอียด


ด้วยวันที่ ๙ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ ๕ พระผู้ประทานที่ดินคุ้มหลวงกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปัจจุบัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้บริหาร ครูบุคลากรพร้อมภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ณ สวนบ้านบานเย็น

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1700912340105126