.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  การประกวด “Library Ambassadors 2020” ครั้งที่ 1

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  13/11/2563Lights

    รายละเอียด


วันที่ 29 ตุลาคม 2563   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดให้มีการประกวด “Library Ambassadors 2020” ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอที่หลากหลายและเป็น “ยุวทูตสงเสริมการอ่าน” ให้กับห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย