.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  17/10/2563Lights

    รายละเอียด


          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พลเอก หน่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานแก่ มูลนิธิเพชรรัตน์ -สุวัทนา ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ถ้วนไตรมาส ณ วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้นายเชื้อพร รังควร รองเลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยกรรมการและข้าราชบริพารวังรื่นฤดี ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และประชาชนชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธามาร่วมโดยเสด็จพระกุศลเป็นจำนวนมาก