.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/09/2563Lights

    รายละเอียด


วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย