.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีประทานเข็มเกียรติคุณให้แก่ฝ่ายบริหารที่เข้ารับตำแหน่งในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2563 กราบทูลลา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/08/2563Lights

    รายละเอียด