ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยคนใหม่

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายธนัฎฐ์ แสนแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นา...

พิธีถวายบังคมลาออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 กราบถวายบังคมลาออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เบื่องหน้าพระบรมฉายาลักษ...

พิธีอำลาสถาบัน ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ครู บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีอำลาสถาบัน ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ...

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ความประพฤติดี โดยในป...


คนเก่งยุพราชทั้งหมด คนเก่งยุพราชวิทยาลัย