ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

× เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566
ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งงานการเงิน 053-418675