ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

× เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2566
ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งงานการเงิน 053-418675