ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ชั้น ม.4 (ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโครงการเรียนดี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รับระเบียบการ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 - วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

qrcode

เพจงานรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ