.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  19/03/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)


    รายละเอียดข่าว


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย