.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  22/02/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)