.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563


    รายละเอียดข่าว


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563