.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียน หมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/03/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศรายชื่อนักเรียน หมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป


    รายละเอียดข่าว