.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  13/03/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป


    รายละเอียดข่าว