.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  รายชื่อนักเรียน หมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบโครงการพิเศษ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/02/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  รายชื่อนักเรียน หมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบโครงการพิเศษ


    รายละเอียดข่าว