.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  สำรวจคณะครูที่มีความประสงค์จะใช้ Office 365 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/01/2566


    รายละเอียดข่าว


สำรวจคณะครูที่มีความประสงค์จะใช้ Office 365 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อครูอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์ (0813668705)

https://forms.gle/iNEyGdCm4pfYWqpU9