.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ช่างแอร์) และช่างทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  15/11/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ช่างแอร์) และช่างทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป


    รายละเอียดข่าว