.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/11/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ


    รายละเอียดข่าว