.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโครงการเรียนดี

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  23/10/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโครงการเรียนดี


    รายละเอียดข่าว