.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/10/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565


    รายละเอียดข่าว