.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  23/09/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


    รายละเอียดข่าว