.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  15/08/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565


    รายละเอียดข่าว