.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักเรียนภายนอก)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  05/08/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักเรียนภายนอก)


    รายละเอียดข่าว