.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/05/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน


    รายละเอียดข่าว