.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  20/04/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย (ประเภทจ้างเหมาบริการ)


    รายละเอียดข่าว