.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวสำเร็จเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  01/04/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวสำเร็จเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป


    รายละเอียดข่าว