.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/03/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป


    รายละเอียดข่าว