.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโครงการพิเศษ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/03/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโครงการพิเศษ


    รายละเอียดข่าว