.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/03/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)


    รายละเอียดข่าว