.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศที่นั่งสอบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/02/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศที่นั่งสอบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565


    รายละเอียดข่าว