.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศศูนย์โครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  14/01/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศศูนย์โครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)


    รายละเอียดข่าว