.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนยุพราชวิทยาลัย รอบโครงการเรียนดี)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/11/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนยุพราชวิทยาลัย รอบโครงการเรียนดี)


    รายละเอียดข่าว