.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศรหัส Google classroom ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/10/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศรหัส Google classroom ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


    รายละเอียดข่าว


ประกาศรหัส Google classroom ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1W8PMUQy8JVPnzQxq1fZzMeW1bfwOLKci?usp=sharing