.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  20/06/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว


    รายละเอียดข่าว


ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว