.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดระดับชั้นนักเรียนในการสลับกลุ่มมาเรียนแบบ On-site และ Online

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  17/06/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดระดับชั้นนักเรียนในการสลับกลุ่มมาเรียนแบบ On-site และ Online


    รายละเอียดข่าว


เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดระดับชั้นนักเรียนในการสลับกลุ่มมาเรียนแบบ On-site และ Online