.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (Co-Teacher)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/06/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (Co-Teacher)


    รายละเอียดข่าว


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (Co-Teacher)