.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/05/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)