.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted-English) และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted-Thai)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/05/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted-English) และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted-Thai)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted-English) และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted-Thai)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
(สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบโครงการเรียนดี)