.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ทั่วไป รอบโครงการเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (แยกตามสาขาวิชา)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/05/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ทั่วไป รอบโครงการเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (แยกตามสาขาวิชา)


    รายละเอียดข่าว


ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ทั่วไป รอบโครงการเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (แยกตามสาขาวิชา)