.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๓๐-๑๒-๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  30/12/2564Lights

    รายละเอียด


 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานพัฒนาบุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซค์นำเสนอผลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย" เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1715142152015478/