.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๗-๑๒-๒๕๖๔ ประชุมคณะผู้บริหารและครูฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  17/12/2564Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดให้มีการประชุม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1706295452900148/