ข่าวประชาสัมพันธ์ : พสวท.ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครนร.ม.3 เพื่อเข้ารับทุน พสวท. 2561

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 7 Dec 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1418
ไฟล์เอกสาร : Download

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พสวท. ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่