ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 23 Oct 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11793

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/12

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/12


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/12


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/16


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/16


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/16