ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญครูและบุคลากรร่วมประกวดต้นแบบครูดีศรีแผ่นดินและต้นแบบครูดีศรีเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 20 Sep 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1554
ไฟล์เอกสาร : Download

ขอเชิญครูและบุคลากรร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2560