ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการฝึกภาคสนามนองนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 5 Jan 2017       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1063
ไฟล์เอกสาร : Download

กำหนดการฝึกภาคสนามนองนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙