ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 25 Nov 2016       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 543
ไฟล์เอกสาร : Download

        เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเสนอชื่อและผลงานเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ผู้ที่สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน อาคาร 5 ชั้น 3 ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2559 - 29 พ.ย. 2559