ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 16 May 2016       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 605

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

**************************

หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ ห้องพัฒนาบุคลากร อาคาร 5 ชั้น 2 สามารถสอบถาม และยื่นเอกสารเข้าร่วม   โครงการได้ภายใน วันอังคาร ที่  17 พฤษภาคม  2559 หรือดาวน์โหลด เอกเอกสารโครงการได้ที่  http://www.yupparaj.ac.th  

และรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

                                                               งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายนโยบายและแผน