ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อ ม.1 ด้านศิลปะ ปีการศึกษา 2651

ชื่อผู้เขียน : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 12 Mar 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1399

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป